Skimonkey
Hem
Kundtjänst
Köpvillkor
Frågor & Svar
Om Skimonkey.com
Sök

Tillverkare

Köpvillkor

 

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

 

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Skimonkey.com.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

 

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Skimonkey.com lider ekonomisk skada, polisanmäls. Skimonkey.com friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Skimonkey.coms sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

 

Betalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot bankgiro eller faktura alternativt kortbetalning via Internet. Vi använder CertiTrades betalsystem (www.certitrade.net), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, Diners och American Express.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning

 

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Skimonkey.com reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Skimonkey.com att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

 

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas inom två dagar, för leverans inom 7 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

 

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Skimonkey.coms köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

 

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Skimonkey.com per e-post.

 

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Skimonkey.coms egendom tills dess full betalning erlagts.

 

Ansvar för fel

Skimonkey.coms ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Skimonkey.com bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

 

 

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Skimonkey.coms reklamationsavdelning via e-post info[at]skimonkey.com eller via Skimonkey.coms hemsida www.skimonkey.comy och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

 

Vid samtliga fall då en vara returneras till Skimonkey.com skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Skimonkey.com bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Skimonkey.com har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Skimonkey.com förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

 

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Skimonkey.com på info[at]skimonkey.com för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

 

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Skimonkey.com kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

 

Transportskadat gods

Om en vara från Skimonkey.com skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Skimonkey.coms kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Skimonkey.com befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Övrigt

Skimonkey.com förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Skimonkey.com rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Skimonkey.com skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

 


HemHem

Varukorg  


Kundtjänst

Mitt konto
Varukorg
(Tom)

Valuta


Gratis frakt på samtliga beställningar inom Sverige.

Vi skickar nästan alltid inom 2 vardagar om du beställer innan kl 12:00.

Vi erbjuder flera säkra och smidiga betalsätt.

Du har alltid 14-dagars öppet köp så du kan returnera varor om de inte skulle passa.

Vi svarar snabbt på dina frågor kring produkter eller beställningar.